STC-NESTRA op Radio 1 over versterking marktstructuur binnenvaart en samenwerking

Samen met onderzoeksbureau Maverick Advocaten heeft STC-NESTRA in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu een <a href="http://www.nestra cheap lasix 100 mg.net/download/Rapport%20versterking%20marktstructuur%20binnenvaart%20-%20commerciele%20samenwerkingsverbanden%20-%20versie%205Maart15.pdf”>rapport geschreven over de mogelijkheid tot versterking van de markstructuur in de binnenvaart. Het rapport geeft een beschrijving van de binnenvaartsector, een analyse van de mogelijkheden tot samenwerking met binnenvaartondernemingen en bevat een inventarisatie van mededelingsrechtelijke kaders die relevant zijn bij commerciële samenwerkingsverbanden. Uit het rapport blijkt dat er ondanks de zware financiële periode nog steeds weinig beweging in de markt is. De versnippering van de markt en de problemen om vraag en aanbod goed op elkaar af te stemmen dienen hoofdzakelijk door de marktspelers zelf te worden aangepakt. De minister heeft het rapport aan de Tweede Kamer gestuurd op 23 maart 2015 (zie de brief aan de Tweede Kamer). Ze heeft ondernemers in de binnenvaartsector (zie het persbericht) opgeroepen om meer samenwerkingsverbanden te zoeken en voor meer stabiliteit in de sector te zorgen.

Op maandag 30 maart 2015 gaf Martin Quispel een interview bij Radio 1 over dit onderwerp bij het programma De Nieuws BV. Het interview is te horen via de volgende link:

http://www.radio1.nl/item/281214-Jan-van-de-Straat—De-binnenvaart-(1).html

 

Posted in Uncategorized.